Měsíc to vidí, bohužel, není to řidič, je to reálnej sen za volantem brm brm brm brm
Vzadu má zvíře vpředu strom, dávej si prosím.. tě příště pozor

Refrén:
Hálelůja, halelůjááá, zpívá duha duhám
Vzadu v tom autě, měl se sebou kakakadua Steeva

Sloka:
Slunce už slyší, mímínó, nějáká Jůlia počíná óóóoooo
A teď se dovíš jeho jméno, bude tóó George úóóóó

Refrén:
Pojďme mu připít.. georgee si zpívá s duhou haluleluja
Vzkřísí ho ona, přesně na dvanáctýho jůla Jůlija.

Jůlija, Jůlija, Jůlija, Jůlija…

Sloka:
Růžovej dým Lupanária, vdechla život, a pak mě objala…

Refrén:
Pojďme mu připít.. Georgee si zpívá s duhou hálulelůja
Vzkřísí ho ona, přesně na dvanáctýho jůla Jůlija
Sloních snů je den, snesu ti jachtu z nebe, vílo růžová.
Už nechci hřešit, už chci jen zpívat halelůja Jůlija….